Marknadens bästa mjölkfria grötar och vällingar

Hur är det med tungmetaller?

Vi skulle önska att man kunde säga att spår av tungmetaller aldrig skulle kunna hittas, vare sig i EnaGos mat eller i andras barnmat. Men så ser inte vår värld ut. Tungmetaller som arsenik och kadmium finns naturligt i berggrunden och i jorden och därmed i nästan all mat vi äter, såväl dricksvatten som frukt, kött och spannmål. Det är alltså ingenting som tillsätts maten. Nivåerna i barnmat är dock generellt mycket lägre än i vanlig mat eftersom gränsvärdena är mycket lägre för barnmat. Så skall det vara, våra barn skall skyddas så långt det är möjligt.

Vad gäller arsenik och bly så innehåller EnaGos produkter extremt små mängder som ligger långt under gränsvärdena. Vad gäller kadmium så finns det i all havre och därmed också i våra produkter, men inom de strikta gränsvärden som finns för barnmat. Då våra produkter är mjölkfria så blir koncentrationen av havre större i våra produkter än i produkter som även innehåller mjölk. Detta är vi väl medvetna om och vi håller det under ständig uppsikt och arbetar hela tiden för att förbättra produkterna ännu mer. Vi har valt att använda svensk havre för att det är en riktigt bra och näringsrik råvara med många positiva egenskaper och speciellt lämpad för den som inte tål mjölk.

Man har på EU-nivå aktivt arbetat med frågan och då sänkt gränsvärdena för tungmetaller i barnmat ytterligare.  1:e januari 2015 sattes nya låga gränsvärden för kadmium.  EnaGos produkter håller sig inom dessa gränsvärden. Både de råvaror vi använder och våra produkter testas regelbundet av ackrediterade externa laboratorium.

Inom EnaGo arbetar vi ständigt med att förbättra våra produkter. År 2013 omarbetades samtliga recept och vi valde att byta ut risproteinet (som ofta har högre nivåer av tungmetaller) mot svenskodlat havreprotein. År 2016 flyttade vi hela produktionen hem till Sverige och recepten förbättrades återigen, bl a tog vi bort palmoljan. Vi använder svenskodlade ingredienser i våra produkter. Ytterligare justeringar gjordes under hösten 2017.

Alla barnmatsföretag jobbar aktivt och långsiktigt med de här frågorna och därför är barnmaten vi har i Sverige väldigt säker. Man undviker inte tungmetaller genom att laga egen gröt och välling, eftersom halterna av tungmetaller kan vara högre i spannmålsprodukter som man köper i affären. De livsmedel som är riktade mot barn omfattas av striktare krav och hårdare kontroller.

För er som vill läsa mer om tungmetaller i barnmat hänvisar vi till Livsmedelsverkets hemsida.

För övriga frågor kontakta oss på info@enago.se eller via formuläret under ”kontakt” här på hemsidan.